Bahan P & P

RANCANGAN TAHUNAN GEOGRAFI SATU STPM

 

 

 

GEOGRAFI  KERTAS 1 (ALAM SEKITAR FIZIKAL) 

NEGERI KEDAH DARUL  AMAN

 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 2009

( 6 BAWAH )

  

 

 

Tajuk/Tajuk kecil

 

APRIL

 

MEI

 

JUN

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

SISTEM BUMI

 

 

 

 

 

 

 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

 

 

1.1

Konsep sistem

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Sistem Suria

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Kedudukan bumi dalam system suria

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Tenaga

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

1.5

Peranan Tenaga Suria

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

2.

SISTEM GEOMORFOLOGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Pengenalan Geomorfolgi

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2.2

Konfigurasi Bentuk Bumi

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

JULAI

 

OGOS

 

SEPTEMBER

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2.2.1

Batuan – jenis dan proses kejadian

X

 

 

 

 

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

 

 

 

 

 

2.2.2

Proses Endogenetik

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Hanyutan Benua

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Pembentukan Lanskap Kwsn Tropika Lembah

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Luluhawa

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

2.3.2

Pergerakan Jisim

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

2.3.3

Lembangan Saliran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Pinggir Pantai

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

2.4

Kaitan Geomorfologi dengan manusia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Kemahiran Amali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Rentas dan Profil Panjang

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecerunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memplot dan mentafsir garisan kontur

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Ciri-ciri Relief dan Saliran

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2.6

Kajian Luar 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER

 

NOVEMBER

 

DISEMBER

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2.7

Ulangkaji

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEOGRAFI KERTAS 1  (ALAM SEKITAR FIZIKAL) 

NEGERI KEDAH DARUL AMAN 

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN  TAHUN 2009

( 6 ATAS )

 

 

 

 

 

 

PROGRAM / TAJUK

JANUARI

FEBRUARI

MAC

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

3

 

 

SISTEM ATMOSFERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Struktur & kandungan Atmosfera

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CUTI EPRTENGAHAN PENGGAL

 

 

 

3.2

Konsep Iklim / cuaca

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbangan Bahangan

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelembapan Udara

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses sejatan, pmeluwapan,

Awan dan kerpasan

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Kerpasan di Tropika Lembap

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekanan udara, angin tempatan dan wilayah

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan atmosfera – Siklon

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Kaitan Atmosfera dengan manusia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

3.4

Perubahan Iklim

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3.5

Mikro Iklim Bandar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3.6

Kemahiran Amali Atmosfera

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

X

3.7

Kajian Luar

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

APRIL

MEI

JUN

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

4

 

 

SISTEM HIDROLOGI

 

 

 

 

 

 

 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

 

 

4.1

Fasa Air

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Kitaran Hidrologi

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Edaran air tanih

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

4.4

Imbangan Airi

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4.5

Kaitan hidrolgi dengan manusia

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

4.6

Kemahiran Amali Hidrolgi

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

4.7

Kajian Luar

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

5. 

 

 SISTEM EKOLOGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Konsep Ekologi dan Ekosistem

X

 

 

 

 

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

 

 

 

PEPERIKSAAN

 PERCUBAAN STPM 2007

5.2

Aliran tenaga dalam siratan makanan

 

X

X

 

 

 

 

 

 

5.3

Kitar nutrient dalam ekosistem

 

 

X

X

 

 

 

 

 

5.4

Kaitan ekologi dengan manusia

 

 

 

X

X

 

 

 

 

5.5

Kajian Luar

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

6

 

SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Interaksi antara sistem

 

 

 

 

 

X

 

 

 

6.2

Interaksi antara sistem fizikal dengan sistem manusia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

6.3

Pengekalan, Pemeliharaan dan Pemuliharaan alam sekitar fizikal

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

OKTOBER

NOVEMBER

DISEMBER

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

ULANGKAJI

X

X

X

X

X

X

PEP. STPM 2009

CUTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: