SKT 2014

SASARAN KERJA TAHUNAN

 GURU CEMERLANG GEOGRAFI GRED DG52 2014

( mula berkhidmat sebagai GC DG52 di SMK Syed Ibrahim mulai 14 Februari 2013 )

Nama

:

HJ SADLI BIN ABDULLAHNo.Kad Pengenalan:630503-02-5661No.Fail JPK:38804Jawatan Sekarang:GURU CEMERLANGGred jawatan sekarang:DG48 (KUP)Tarikh lantikan pertama DGA29:04.01.1987Tarikh Lantikan DG41

Tarikh Lantikan GC DG44:

:02.01.1998

21.06.2007Tarikh Lantikan GC Sekarang:23.02.2009Tarikh Sah Lantikan sekarang 17.03.2009Mata Pelajaran Kepakaran:GEOGRAFINo.Fail JPA:JPA(S)NP.134/8/3-9(B) /Jld.11/

s.k 1 (193)No.Fail KPM: Pengetua/ Guru Besar:HJ ABDULLAH BIN YAACOB

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED IBRAHIM

06700 PENDANG, KEDAH DARUL AMAN.

SASARAN KERJA TAHUNAN GURU CEMERLANG GEOGRAFI GRED DG52  2013

( mula berkhidmat sebagai GC DG52 di SMK Syed Ibrahim 14 FEB 2013

Nama SADLI BIN ABDULLAH No. Fail JPN JPK(P) – 01 : 38804
No.Kad Pengenalan 630503-02-5661 Mata Pelajaran Kepakaran Geografi
Gred DG52 (KUP) Tarikh lantikan ke Gred sekarang 14.02.2013

BAHAGIAN

BIDANG TUGAS

PERATUS

A

Membuat perancangan pengajaran geografi dan melaksanakannya untuk mencapai tahap yang telah ditetapkan oleh Pengetua SMK Dato’ Syed Omar dan Pengarah Pelajaran Kedah:
 1. Geografi Kertas  Tingkatan 6 Atas ( 4 waktu /minggu) / mulai Jan 2014
 2. Geografi Tingkatan 3AG  3 waktu/minggu, 4SP   4 waktu/minggu

dan 5SP  3 waktu/minggu

60

 

B

Memimpin dan membantu kurikulum dan kokurikulum geografi di SMK Syed Ibrahim :

 

 1. Ketua Panitia Geografi
 2. AJK Kurikulum Sekolah
 3. Penasihat Persatuan Geografi
 4. Penasihat   Kelab Petanque
 5. Penasihat Rumah Sukan MAS

 

15

C

Memberikan khidmat kepakaran/bimbingan kepada pelajar dan profesionalisme guru di SMK Syed Ibrahim:

 1. Program Motivasi dan kemahiran belajar pelajar
 2. Teladan kerja cemerlang

 

 

10

D

Menjalankan kajian,penulisan dan membuat inovasi mata pelajaran geografi :

 1. Kajian keperluan profesionalisme staff 2012
 2. kajian keperluan pembangunan pelajar geografi 2012
 3. Menulis artikel geografi 2012
 4. Menulis buku rujukan / ulangkaji/modul  geografi PMR / STPM 2012

 

 

10

E

Melaksanakan tugas-tugas khas mata pelajaran geografi di sekolah/PPD/JPN/KPM :

 1. Setiausaha Panitia Geografi Prauniversiti Negeri Kedah
 2. Jurulatih Utama Tingkatan 6 Negeri Kedah
 3. AJK Persatuan Kebangsaan Geografi Malaysia
 4. Naib Pengerusi Majlis Guru Cemerlang Daerah Pendang
 5. Setiausaha Jawatankuasa Guru Cemerlang Geografi Kedah
 6. Setiausaha Panitia Geografi Daerah Pendang

15

 

 

 

 

 

BAHAGIAN A : PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 

BAHAGIAN

BIDANG KERJA

KUANTITI / KUALITI / KOS

PELAKSANAAN

A

PERANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN : 

A1

Menyediakan rancangan P&P Tahunan/Mingguan Geografi Tingkatan 6 Atas,  dan Tingkatan 6 Atas  Pengajian Am mengikut sukatan dan huraian sukatan pelajaran Geografi KBSM  dan Pengajian Am (Semakan) .
 • Mengandungi kolum minggu,tajuk,objektif
 • 4 masa geografi Kertas 1  Tkn. 6 Atas
 • 8 masa Pengajian Am Kertas 1 Tingkatan 6 Atas
 • siap 15 Jan 2012

A2

Menyediakan Buku Rekod Pengajaran yang lengkap dengan rancangan P&P harian, data pencapaian pelajar dan analisis pencapaian pelajar
 • rancangan P&P harian mengikut format PPK
 • data prestasi pelajar setiap pelajar
 • pelunjuran presatsi pelajar mengikut ”head count”
 • graf pencapaian pelajar dan kelas
 • setiap hari P&P
 • setiap kali ujian/ peperiksaan

A4

Pengajaran Geografi  KERTAS 1 Tingkatan 6 Atas (6A2)
1.Menggunakan pelbagai strategi dan kaedah  P&P
 • 4 waktu seminggu x 1 kelas (4  waktu)
 • setiap hari P&P
2.Menyediakan bahan latihan pelbagai bentuk
 • 2 soalan sehari x 2  kali seminggu
 • setiap hari P&P
3.Pemeriksaan buku nota geografi
 • 2 kali sebulan
 • setiap 30hb.
4.Pemeriksaan buku latihan  geografi
 • setiap kali latihan diberi
 • sepanjang tahun
5.Tugasan kumpulan
 • 1 tajuk setiap kumpulan
6.Pelunjuran prestasi Geografi  STPM 2012
 • Lulus 94 % ( Prinsipal A:10% , B:20% , C: 70% )
 • Mac 2012
7.Pencapaian prestasi  ujian/peperiksaan
 • Lulus 94 % (Prinsipal  A:40% , B: 40%, C: 20% )
 • Setiap kali ujian
8.Kajian luar geografi
 • 1 kali setahun
 • April 2012

A5

Pengajaran Geografi  KERTAS 2 Tingkatan 6 Atas U2A
1.Menggunakan pelbagai strategi dan kaedah  P&P
 • 4 waktu seminggu x 1 kelas (4  waktu)
 • setiap hari P&P
2.Menyediakan bahan latihan pelbagai bentuk
 • 2 soalan sehari x 2  kali seminggu
 • setiap hari P&P
3.Pemeriksaan buku nota geografi
 • 2 kali sebulan
 • setiap 30hb.
4.Pemeriksaan buku latihan  geografi
 • setiap kali latihan diberi
 • sepanjang tahun
5.Tugasan kumpulan
 • 1 tajuk setiap kumpulan
6.Pelunjuran prestasi Geografi  STPM 2011
 • Lulus 94% ( Prinsipal A:10% , B:20% , C: 70% )
 • Mac 2012
7.Pencapaian prestasi  ujian/peperiksaan
 • Lulus 94% (Prinsipal  A:40% , B: 40%, C: 20% )
 • Setiap kali ujian
8.Kajian luar geografi
 • 1 kali setahun
 • April 2012
BAHAGIAN B : MEMIMPIN DAN MEMBANTU KURIKULUM DAN KOKURIKULUM AKADEMIK SEKOLAH 

BAHAGIAN

BIDANG KERJA

KUANTITI / KUALITI / KOS

PELAKSANAAN

B1

KETUA PANITIA GEOGRAFI :
1. Menyediakan Buku Perancangan Panitia Geografi
 • Lengkap dengan visi,misi,prestasi semasa, pelunjuran tahunan semua peperiksaan, data pelajar, program panitia dan perancangan tahunan
 • Siap 31 Mac 2012
2. Menggerakkan Panitia Geografi dengan aktif :
a) bengkel kemahiran belajar geografi untuk pelajar
 • Semua pelajar mengikut tingkatan
 • Pelajar menguasai kemahiran membuat nota, membuat nota ringkas, melukis peta
 • Sepanjang tahun mulai Januari
b) Projek Pusat Akses Kendiri Geografi
 • 1 bilik dilengkapi dengan komputer, bahan-bahan rujukan geografi, koleksi keratan akhbar dan modul-modul pengajaran
 • akan menjadi projek inovasi sekolah 2012
 • siap 30 Mac 2012
c) Program restu guru geografi menjelang peperiksaanPMR,  SPM dan STPM
 • 1 kali setahun bagi PMR, SPM dan STPM
 • Seminggu sebelum tarikh peperiksaan
d) Promosi geografi – menerbitkan Berita Geografi
 • 2 bulan 1 kali
 • setiap bulan mulai Januari  2012
e) Perancangan peningkatan prestasi Geografi  STPM  :
 • Program KETAM ( Kelas Tambahan )
 • Program Kelas Intensif Berfokus
 • Program Bimbingan Kumpulan
 • 3 hari seminggu setiap cuti penggal
 • Setiap Sabtu
 • Setiap Selasa 2.30 – 4.30 petang
 • setiap cuti penggal
 • Januari -September

f) Mesyuarat Panitia Geografi

 • 4 kali setahun
 • Jan/Apr/Jul/Sept

g) Membuka 1 kelas geografi Tingkatan 4

 • 1 kelas dengan anggaran 40 pelajar
 • Januari 2012

h) Melaksanakan program BUKU LATIHAN LIMA BINTANG

 • Semua kelas tingkatan 1 hingga 5

 

 • Januari 2012

B2

AJK KURIKULUM SEKOLAH :

 1. Membantu pengetua merancang,melaksana, dan memantau pelaksanaan kurikulum sekolah :

a) mesyuarat JK Kurikulum

b) pemantauan P&P guru geografi

c) pemantauan buku latihan / nota geografi

 • 3 kali mesyuarat JK Kurikulum sekolah
 • 2 kali x seorang guru setahun
 • 3 kali  bagi setiap guru/kelas setahun
 • Jan / Jun / Ogos
 • Ikut jadual sekolah
 • Mac / Jun / sept

 

 1. Membantu program peningkatan prestasi akademik

Sekolah :

 1. Setiausaha Program Pelajar Harapan PMR/SPM

 

 • 3 kali program motivasi setahun
 • 1 kali program kemahiran berlajar
 • Mei / Jul / Ogos
 • Julai

B3

PENASIHAT PERSATUAN GEOGRAFI :   1.    Memantau perancangan Persatuan Geografi

 • Pelbagai aktiviti menyokong kurikulum
 • Mulai Jan-Sept

2.    Menerbitkan BERITA GEOGRAFI

 • 2 bulan sekali
 • mulai Jan – Okt

3.    Projek Koleksi Keratan Akhbar Geografi

 • semua tema geografi
 • sepanjang tahun

4.    Lawatan sambil belajar

 • 1 kali setahun
 • Oktober

5.    Pertandingan Forum Geografi Prauniversiti

 • 1 kali setahun
 • Jun 2012

 

BAHAGIAN C : KHIDMAT KEPAKARAN  DAN BIMBINGAN PELAJAR / PROFESIONALISME KEGURUAN DI SEKOLAH :

BAHAGIAN

BIDANG KERJA

KUANTITI / KUALITI / KOS

PELAKSANAAN

C1

MOTIVASI DAN KEMAHIRAN BELAJAR PELAJAR :
1. Menyampaikan ceramah motivasi pelajar geografi
 • Mengikut program motivasi peringkat sekolah
 • Meningkatkan minat pembelajaran pelajar
 • Mulai Jan – Okt
2. Menyampaikan ceramah kemahiran belajar geografi
 • Mengikut program motivasi peringkat sekolah
 • Kemahiran membuat nota, nota ringkas, pengurusan masa, belajar cara belajar
 • Mulai Jan – Okt

C2

SETIAUSAHA PROGRAM GURU GEOGRAFI  :
1. Membuat kajian keperluan sumber manusia
 • 1 kali setahun
 • Jun 2009
2. Merancang program pembangunan staf:a) Pemantapan P&Pb) aplikasi ICT dalam P&P
 • 3 kali bengkel/kursus profesionalisme guru
 • penekanan penggunaan ICT
 • Jun / Ogos/Okt

C3

TELADAN KERJA CEMERLANG :
1. Kualiti pengurusan panitia geografi
 • Sistem fail terancang dan kemaskini
 • Panitia aktif, inovatif dan kreatif
 • Sepanjang tahun
2.Membimbing guru lain menjadi ”cemerlang” ke arahmenjawat jawatan Guru Cemerlang
 • 3 orang guru setahun
 • sepanjang tahun
3. Kualiti dalam P&P
 • P&P Kreatif, penggunaan ICT, pelbagai bahan bantu mengajar
 • Sepanjang tahun
BAHAGIAN D : MENJALANKAN KAJIAN , PENULISAN ILMIAH, INOVASI GEOGRAFI

BAHAGIAN

BIDANG KERJA

KUANTITI / KUALITI / KOS

PELAKSANAAN

D1

MENJALANKAN KAJIAN :

KAJIAN

1. Kajian keperluan bidang perkembangan staff
 • 1 kali setahun
 • Jan 2012
2. Kajian keperluan pembelajaran geografi pelajar
 • 2 kali setahun
 • Jan dan Jun
3. Kajian tindakan masalah pembelajaran geografi
 • 1 kali setahun
 • Mei

D2

PENULISAN ILMIAH/EDITOR :

PENULISAN

1. Artikel  Geografi SPM / STPM
 • 1 kali untuk majalan E Guru
 • Feb / April / Julai
 • Ogos 2012

D3

 

INOVASI

1. Menyedia dan melengkapkan PAKEG
 • 1 bilik ( 10 x 22 kaki ) lengkap dengan bahan / maklumat rujukan geografi pelajar / 1 set komputer
 • Mac 2012
2. Menerbitkan CD P&P Geografi STPM
 • Semua tajuk Kertas 1 (Fizikal)- anggaran 15 CD
 • Jan – Disember
3. Pertandingan Forum Geografi Tingkatan Enam PeringkatKebangsaan
 • Semua negeri di Malaysia – 1 pasukan
 • Julai 2012
4.Pertandingan Puisi Geografi Tingkatan 4-5 PeringkatKebangsaan
 • Semua negeri di Malaysia – 1 pasukan
 • Julai 2012
BAHAGIAN E : TUGAS-TUGAS KHAS GEOGRAFI PERINGKAT PPD/JPN/KPM/ANTARABANGSA 

BAHAGIAN

BIDANG KERJA

KUANTITI / KUALITI / KOS

PELAKSANAAN

E1

PAKAR RUJUK GEOGRAFI DAERAH /NEGERI :

DAERAH

1. Ceramah tenik menjawab geografi SPM
 • 2 sekolah seminngu
 • Mei – Sept
2.Perjumpaan Profesionalisme guru daerah3. Bengkel Geografi PMR/STPM sekolah-sekolah
 • 1 kali 2 bulan
 • 20 buah sekolah
 • Jun – Nov
 • Mac-September

E2

SETIAUSAHA PANITIA GEOGRAFI PRAU NEGERI KEDAH:

NEGERI

1. Perancangan aktiviti Geografi Prau Negeri Kedah
 • Menjadi panitia yang aktif
 • Sepanjang tahun
2. Pertandingan Forum Geografi Negeri Kedah
 • 1 kali setahun
 • 29 Jun 2012
3. Bengkel pemeriksaan kertas geografi STPM
 • 2 kali setahun

 

 • Mei dan Sept

E3

JURULATIH UTAMA GEOGRAFI NEGERI KEDAH :

NEGERI

1. Kursus/bengkel pembinaan Item/soalan geografi
 • 1 kali setahun
 • Julai 2012
2. Kursus/bengkel ICT geografi guru-guru geografi
 • 2 kali setahun
 • Mei / Dis 2012
3. Kursus Kurikulum Geografi Semakan – Pengukuhan
 • 1 kali setahun

 

 • Julai 2012

E4

SETIAUSAHA MAJLIS GURU CEMERLANG NEGERI KEDAH:

NEGERI

1. Bengkel Profesionalisme GC Kedah Siri 1
 • 3 kali setahun
 • Feb/Ogos / Sept
2. Projek Sekolah Angkat MGCNK (MGC Daerah)
 • 1 kali setahun
 • April – Oktober

E5

AHLI PERSATUAN KEBANGSAAN GEOGRAFI MALAYSIA:

NEGARA

1. Seminar Kerja lapangan geografi
 • 1 kali setahun
 • Ogos 2012
2. Seminar Geografi – fokus kerjaya geografi
 • 1 kali setahun

 

 • November 2012

E6

NEGARA

PANEL SOALAN PMR

 • Panel Pembinaan Soalan PMR
 • Ketua Pasukan/Ketua Kumpulan Pemeriksa PMR dan STPM
 • Mengikut ketetapan LPM
 • 1 kali setahun

 

 • Sepanjang tahun
 • November 2012

BAHAGIAN

BIDANG KERJA

KUANTITI / KUALITI / KOS

PELAKSANAAN

E6

NEGARA

 AJK J/K GURU CEMERLANG GEOGRAFI MALAYSIA :

 • Pertandingan Forum Geografi Tkn.6 Kebangsaan
 • Pertandingan Puisi Geografi Kebangsaan
 • Seminar Geografi kebangsaan

 

 • 1 kali setahun
 • 1 kali setahun
 • 1 kali setahun
 • Julai 2012
 • Julai 2012
 • Ogos 2012

Tanda tangan guru

SADLI BIN ABDULLAH

Tarikh : 3 JANUARI 2012

Tanda tangan Pengetua:

HJ ABDULLAH BIN YAACOB

Pengetua SMK Syed Ibrahim ,Pendang

Tarikh:

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: