SKT 2016

INDEKS KEBERHASILAN GURU 2016

NAMA : Hj. Sadli bin Abdullah
No.KP : 630503-02-5661
GRED : DG 52

VISI SEBAGAI GURU :
Menjadi Guru Geografi yang berkesan, inovatif dan
sentiasa melahirkan pelajar Geografi yang cemerlang

MISI UNTUK MENCAPAI VISI :
• Menanam keazaman yang tinggi dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
• Melaksanakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran yang berkesan dan kreatif
• Mempertingkatkan kecekapan diri dalam pengajaran melalui teknologi ICT
• Menjalin hubungan profesional (kolaborasi ) dengan institusi yang mempunyai bidang Geografi
• Mengikuti pelbagai kursus dan seminar di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang Geografi

Skop Kerja Guru 2015 : Hj.Sadli bin Abdullah ( Guru Cemerlang Geografi )

BIDANG TUGAS
A. Pengajaran Dan Pembelajaran Membuat perancangan pengajaran geografi dan melaksanakannya untuk mencapai tahap yang telah ditetapkan oleh Pengetua SMK Syed Ibrahim dan Pejabat Pelajaran Daerah Pendang
1. Tingkatan 3AG dan 3D ( 6 waktu /minggu) / mulai Januari 2016
2. Tingkatan 6 Atas Prau2A – Geografi Penggal 2 942/2 2013-201 / (4 waktu/minggu) / mulai Januari 2016
3. Tingkatan 6 Atas Prau2C- Geografi Penggal 3 942/3 2013-2015 / ( 4 waktu /minggu ) mulai Januari 2016
4. Tingkatan 5 Sains Pertanian – Geografi 2280 / 1 dan 2280/2 / (3 waktu / minggu )
5. Tingkatan 4 Sains Pertanian – Geografi 2280/ 1 dan 2280/2 / ( 3 waktu / minggu )

B. Akademik Menjalankan tugas akademik dan membantu tugas akademik SMK Syed Ibrahim:
1. AJK Kurikulum Sekolah
2. JK Akademik Tingkatan 6
3. SU Peperiksaan STPM

C. Hal Ehwal Murid Menjalankan tugas dan membantu tugas HEM SMK Syed Ibrahim :
1. Setiausaha Juruacara Rasmi Sekolah
2. AJK Kebajikan Pelajar       3. Guru Pengawas

D.Kokurikulum Menjalankan tugas dan membantu bidang Kokurikulum di SMK Syed Ibrahim
1. Penasihat Kelab Petanque
2. Guru Rumah Mas
3. Jurulatih Petanque

E.Tugas Khas Sekolah Melaksanakan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh sekolah :
1. Jurulatih Petanque
2. Pengurus Penyertaan Pertandingan Kuiz dan Puisi Geografi
3. Penceramah LDP
4. AJK KBAT / i-Think
5. Guru Bertugas Mingguan ( Minggu 1 (3-7.1.2016 ) / Minggu 10 (6.3 – 10.3) / Minggu 19 (15.5 – 19.5 ) / Minggu 28 (31.7 -04.8 )Minggu 37 (9.10 – 13.10)

F.Tugas Khas Daerah , Jabatan , Kementerian Pendidikan Malaysia Melaksanakan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh PPD/JPN/KPM :
1. Setiausaha Panitia Geografi Daerah Pendang
2. Setiausaha Panitia Geografi Negeri Kedah
3. Penasihat Majlis Guru Cemerlang Daerah Pendang
4. Juru Latih Utama Tingkatan 6 Daerah Pendang
5. Ketua Pemeriksa Geografi STPM MPM
6. Jurulatih Utama Kebangsaan PT3 dan PBS
7. Panel Soalan STPM dan SPM
8. Ahli Jawatankuasa Kesatuan Perkahidmatan Perguruan Kebangsaan (Kedah)

BAHAGIAN A : PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BIDANG BIDANG KERJA T.O.V SEMAKAN PERTENGAHAN TAHUN E.T.R

A1  Menyediakan rancangan P&P Tahunan/Mingguan Geografi;
• RPT Tingkatan 6 Penggal1(6R),Penggal2, Penggal 3 (6 Atas) mengikut sukatan dan huraian sukatan pelajaran Geografi STPM Baharu (942/1,942/2,942/3 dan 942/4)
• RPT Tingkatan 5 mengikut sukatan dan Huraian sukatan pelajaran Geografi SPM 2280
• Mengikut minggu berjumlah 42 minggu setahun
• Mengikut kehendak Sukatan Pelajaran
• Lengkap maklumat murid , peribadi guru , Visi dan Misi KPM, Data Prestasi Murid
• Siap dengan lengkap pada 31.11.2016
• Lengkap mengikut kehendak KPM

A2 Menyediakan Buku Rekod Pengajaran:
• Lengkap dengan rancangan P&P harian mengikut tingkatan • RPH mengikut format yang ditetapkan oleh Bhg Pembangunan Kurikulum ( BPK )
• Mengikut tingkatan dan aras pencapaian pelajar
• Cetakan komputer dan difailkan • Siap untuk setiap hari P&P
• Dihantar setiap hari Khamis atau Ahad untuk semakan Pengetua
• Cukup 42 minggu persekolahan

A3 Pengajaran Geografi 942/1 Tingkatan 6 Rendah ( U1A) (Mei-Nov)
1. Mengajar mengikut tajuk mengikut Sukatan Pelajaran 25 tema / 40 tajuk Tamat pada 31 Sept. 2016
2. Menyediakan bahan latihan pelbagai bentuk 5 soalan struktur seminggu
1 soalan esei seminggu • 5 x 25 minggu = 125 soalan sethn
• 1 x 25 minggu = 25 soalan s
3. Pemeriksaan buku nota geografi 1 kali sebulan pada 30hb.setiap bulan 10 kali setahun
4. Pemeriksaan buku latihan geografi Setiap kali latihan diberi 4 kali sebulan
5. Pelunjuran prestasi Geografi 1 Akhir Penggal 1 Lulus 100% ( Prins A:40% , B:40% , C: 20% ) Oktober 2014
6. Pencapaian prestasi STPM 942/1 2016 Lulus 70 % ( A:15 % , B: 35%, C: 40% , C-D :10%) Mac 2017
7. Kelas Tambahan 2 jam seminggu setiap hari sabtu 20 x 2 jam = 40 jam setahun

A4 Pengajaran Geografi 942/2 Tingkatan 6 Atas ( U2A) ( Jan – Mei )
1. Menamatkan tajuk mengikut Sukatan Pelajaran 25 tema / 40 tajuk Tamat pada 30 April 2016
2. Menyediakan bahan latihan pelbagai bentuk 5 soalan struktur seminggu
1 soalan esei seminggu • 5×25 minggu = 125 soalan sethn
• 1 x 25 minggu = 25 soalan
3. Pemeriksaan buku nota geografi 1 kali sebulan pada 30hb.setiap bulan 10 kali setahun
4. Pemeriksaan buku latihan geografi Setiap kali latihan diberi 4 kali sebulan
5. Pelunjuran prestasi Geografi 1 Akhir Penggal 1 Lulus 100% ( Prins A:40% , B:40% , C: 20% )
Julai 2016
6. Pencapaian prestasi STPM 942/2 Lulus 70 % ( A:15 % , B: 35%, C: 40% , C-D :10%) Mei 2016
7. Kelas Tambahan 2 jam seminggu setiap hari sabtu 20 x 2 jam = 40 jam setahun
BIDANG BIDANG KERJA T.O.V SEMAKAN PERTENGAHAN TAHUN E.T.R

A5 Pengajaran Geografi 942/3 Tingkatan 6 Atas ( U2A) ( Mei-Nov)
1. Menamatkan tajuk mengikut Sukatan Pelajaran 25 tema / 40 tajuk Tamat pada 31 Sept 2016
2. Menyediakan bahan latihan pelbagai bentuk 10 soalan objektif seminggu
1 soalan esei seminggu • 10x 30 minggu = 300 soalan sethn
• 1 x 30 minggu = 30 soalan setahun
3. Pemeriksaan buku nota geografi 1 kali sebulan pada 30hb.setiap bulan 10 kali setahun
4. Pemeriksaan buku latihan geografi Setiap kali latihan diberi 4 kali sebulan
5. Pelunjuran prestasi Geografi 1 Akhir Penggal 1 Lulus 100% ( Prins A:40% , B:40% , C: 20% ) Julai 2016
6. Pencapaian prestasi STPM 942/3 Lulus 70 % ( A:15 % , B: 35%, C: 40% , C-D :10%) Mei 2016
7. Kelas Tambahan 2 jam seminggu setiap hari sabtu 20 x 2 jam = 40 jam setahun

A6 Pengajaran Geografi 942/4 Tingkatan 6 Atas ( U2A)
1. Memastikan semua pelajar membuat dan menyiapkan kajian luar Disiapkan dan dihantar mengikut tarikh Siap disemak pada 30.8.2016
2. Merancang dan menetapkan lokasi kajian Lokasi yang sesuai mengikut kehendak peperiksaan
3. Memastikan semua pelajar mencapai tahap Semua pelajar lulus kajian luar 98% gred B dan 2% Gred B

A7 Pengajaran Geografi 5 SAINS PERTANIAN
1. Menamatkan tajuk mengikut Sukatan Pelajaran 25 tema / 40 tajuk Tamat pada 31 Sept 2016
2. Menyediakan bahan latihan pelbagai bentuk 10 soalan objektif seminggu
1 soalan esei seminggu • • 10x 30 minggu = 300 soalan sethn
• 1 x 30 minggu = 30 soalan setahun
3. Pemeriksaan buku nota geografi 1 kali sebulan pada 30hb.setiap bulan 10 kali setahun
4. Pemeriksaan buku latihan geografi Setiap kali latihan diberi 4 kali sebulan
5. Pelunjuran prestasi Geografi 1 Akhir Penggal 1 Lulus 100% ( Prins A:40% , B:40% , C: 20% ) Julai 2016
6. Pencapaian prestasi SPM 2280 Lulus 70 % ( A:15 % , B: 35%, C: 40% , C-D :10%) Mei 2016
7. Kelas Tambahan 2 jam seminggu setiap hari sabtu 20 x 2 jam = 40 jam setahun
BIDANG BIDANG KERJA T.O.V SEMAKAN PERTENGAHAN TAHUN E.T.R

A8 Pengajaran Geografi 4 SAINS PERTANIAN
1. Menamatkan tajuk mengikut Sukatan Pelajaran 25 tema / 40 tajuk • Tamat pada 31 Sept 2016
2. Menyediakan bahan latihan pelbagai bentuk 10 soalan objektif seminggu
1 soalan esei seminggu • 10x 30 minggu = 300 soalan sethn
• 1 x 30 minggu = 30 soalan setahun
3. Pemeriksaan buku nota geografi 1 kali sebulan pada 30hb.setiap bulan 10 kali setahun
4. Pemeriksaan buku latihan geografi Setiap kali latihan diberi 4 kali sebulan
5. Pelunjuran prestasi Geografi 1 Akhir Penggal 1 Lulus 100% ( Prins A:40% , B:40% ,C: 20% ) Julai 2016
6. Pencapaian prestasi SPM 2280 Lulus 70 % ( A:15 % , B: 35%, C: 40% , C-D :10%) Mei 2016
7. Kelas Tambahan 2 jam seminggu setiap hari sabtu 20 x 2 jam = 40 jam setahun

BAHAGIAN B : BAHAGIAN KURIKULUM
BIDANG BIDANG KERJA T.O.V SEMAKAN PERTENGAHAN TAHUN E.T.R
B1 AJK Kurikulum Sekolah • 4 kali mesyuarat setahun • Jan / April / Julai / Okt
B2 Ketua Panitia Geografi • 4kali mesyuarat setahun
• 4 pertandingan kuiz geografi T1,2,3 4/5
• 3 pertandingan melukis geografi T1,2,3
• Bulan geografi
• LDP guru Geografi • • Jan / April / Julai / Okt
• 4 kali Jan / Mac / Jun / Sept
B3 JK Akademik Tingkatan 6 3 kali mesyuarat setahun Jan / Mei / Ogos
B4 Setiausaha Perancangan Strategik Panitia Membantu dan menyelaras semua unit yang menyediakan Perancangan Strategik 2015 • • Siap Jan 2015

BAHAGIAN C : BAHAGIAN HAL EHWAL MURID
BIDANG BIDANG KERJA T.O.V SEMAKAN PERTENGAHAN TAHUN E.T.R
C1 Setiausaha Juruacara Sekolah • Sediakan skrip setiap majlis Sekolah
• Perjalanan majlis terancang dan sempurna setiap majlis rasmi • 10 kali setahun
C2 AJK Kebajikan Murid • Ruang sekolah yang berkebajikant untuk pembelajaran dan aktiviti murid • Mencapai tahap sekolah selamat
BAHAGIAN D : BAHAGIAN KOKURIKULUM
BIDANG BIDANG KERJA T.O.V SEMAKAN PERTENGAHAN TAHUN E.T.R
D1 Penasihat Kelab Petanque • Perjumpaan persatuan setiap rabu dua kali sebulan
• 2 pertandingan petanque antara kelab
• 1 Kursus petanque • Kelab yang aktif sepanjang tahun 2016
• Mei 2016
• Mac 2016
D2 Guru Penasihat Rumah Mas • 10 kali latihan rumah sukan • Feb. – Mei 2015

BAHAGIAN E: BAHAGIAN TUGAS KHAS SEKOLAH
BIDANG T.O.V SEMAKAN PERTENGAHAN TAHUN E.T.R
E1 1. Setiausaha Peperiksaan STPM • Menguruskan setiap kali peperiksaan penggal
• Menguruskan penyediaan Perancangan peperiksaan awam
• Menguruskan keperluan profesionalisme guru – dalam peperiksaan
• Menyelaras tugas guru dengan memantau setiap kali peperiksaan • 6 kali setahun
• Siap Jan 2016
• Sepanjang tahun

• Setiap kali peperiksaan
E2 2. AJK KBAT / i-Think Sekolah • 4 kali mesyuarat setahun
• Menguruskan dan memeberi pemahaman KBAT/i-Think kepada guru • Jan / Feb / Mac /April
• Mac – Okt. 2016
E3 3. Pengurus Penyertaan Pertandingan Kuiz dan Puisi Geografi • Menyediakan pelajar dan mengadakan latihan untuk pasukan sekolah
• Lawatan dan kajian luar Geografi • Puisi Johan Daerah Pendang dan Johan Negeri
• Kuiz – Naib Johan Daerah Pendang
• Jun 2016
E4 4. Penceramah LDP • Menyampaikan, mengadakan dan menguruskan ceramah LDP guru • Jan / Mac / April / Mei / Ogos/ Sept

E5 5. Guru bertugas mingguan • Bertugas mengurus dan memantau pelbagai aspek fizikal dan murid di sekolah •Guru Bertugas Mingguan( Minggu 1 (3-7.1.2016 ) / Minggu 10 (6.3 – 10.3) / Minggu 19 (15.5 – 19.5 ) / Minggu 28 (31.7 -04.8 )Minggu 37 (9.10 – 13.10)

E7 AJK KURIKULUM SEKOLAH :
1. Membantu pengetua merancang,melaksana, dan memantau pelaksanaan kurikulum sekolah :
a) mesyuarat JK Kurikulum
b) pemantauan P&P guru geografi
c) pemantauan buku latihan / nota geografi

• 3 kali mesyuarat JK Kurikulum sekolah
• 2 kali x seorang guru setahun
• 3 kali bagi setiap guru/kelas setahun•

• Jan / Jun / Ogos
• Ikut jadual sekolah
• Mac / Jun / sept
2. Membantu program peningkatan prestasi akademik
Sekolah :
1. Setiausaha Program Pelajar Harapan SPM/STPM
• 3 kali program motivasi setahun
• 1 kali program kemahiran berlajar
• Mei / Jul / Ogos
• Julai

BAHAGIAN F : BAHAGIAN TUGAS KHAS DAERAH / NEGERI / KEBANGSAAN
BIDANG BIDANG KERJA T.O.V SEMAKAN PERTENGAHAN TAHUN E.T.R
F1 • Setiausaha Panitia Geografi Daerah Pendang • Merancang dan menguruskan mesyuarat AJK Panitia
• Merancang dan menguruskan :
1)Pertandingan Kuiz Men,Ren
2)Pertandingan Kuiz Men.Atas
3)Pertandingan Melukis Rajah
4)Pertandingan Deklamasi Puisi
5)Pertandingan Kuiz Geog T6
• Merancang dan mengurus LDP Guru Geografi Daerah Kota Setar • 3 kali setahun
• Jan / Apr / Ogos

• April
• Mei
• April
• Mei
• 4 kali setahun ( Feb/ Mac / Mei / Sept )
F2 • Naib Pengerusi Panitia Geografi Negeri Kedah • Merancang dan menguruskan mesyuarat AJK Panitia Geog Kedah
• Merancang dan menguruskan :
1)Pertandingan Kuiz Men,Ren
2)Pertandingan Kuiz Men.Atas
3)Pertandingan Melukis Rajah
4)Pertandingan Deklamasi Puisi
5)Pertandingan Kuiz Geog T6
• Merancang dan mengurus LDP Guru Geografi Negeri Kedah
• Lawatan Penandaarasan • 3 kali setahun
• Jan / Apr / Ogos

• Mei
• Jun
• Jun
• Ogos
• 4 kali setahun ( Feb/ Mac / Mei / Sept )
• Mac 2015
F3 • Penasihat Majlis Guru Cemerlang Daerah Pendang • Mesyuarat AJK MGCDP • 3 kali setahun ( Jan / Apri / Okt )
F4 • Juru Latih Utama Tingkatan 6 MPM • Mengadakan kursus Kajian Geografi • Sekali setahun ( Jun 2015)
F5 PAKAR RUJUK GEOGRAFI DAERAH /NEGERI :
DAERAH 1. Ceramah tenik menjawab geografi SPM / STPM • 2 sekolah seminngu • Mei – Sept
2. Perjumpaan Profesionalisme guru daerah
3. Bengkel Geografi PMR/SPM/STPM sekolah-sekolah • 1 kali 2 bulan
• 20 buah sekolah • Jun – Nov
• Mac-September
F6 SETIAUSAHA PANITIA GEOGRAFI PRAU NEGERI KEDAH:
NEGERI 1. Perancangan aktiviti Geografi Prau Negeri Kedah • Menjadi panitia yang aktif • Sepanjang tahun
2. Pertandingan Forum Geografi Negeri Kedah • 1 kali setahun • 29 Jun 2016
3. Bengkel pemeriksaan kertas geografi STPM • 2 kali setahun • Mei dan Sept
F7 JURULATIH UTAMA TINGKATAN 6 DAERAH PENDANG :
DAERAH 1. Kursus/bengkel pembinaan Item/soalan geografi • 1 kali setahun • Julai 2016
2. Kursus/bengkel ICT geografi guru-guru geografi • 2 kali setahun • Mei / Dis 2016
3. Kursus Kurikulum Geografi Semakan – Pengukuhan • 1 kali setahun • Julai 2016
F8 JURULATIH UTAMA KEBANGSAAN PT3 DAN PBS :
NEGARA 1. Penyediaan instrumen penilaian PT3 • 3 kali setahun • Mac 2016
2. Penataran PBS 2016 • 1 kali setahun • April 2016
F9
NEGARA PANEL SOALAN PT3 / SPM / STPM
• Panel Pembinaan Soalan SPM /PT3/STPM
• Ketua Pasukan/Ketua Kumpulan Pemeriksa SPM dan STPM • Mengikut ketetapan LPM /MPM
• 3 kali setahun
• Sepanjang tahun
• Penggal1,2,3 dan Ulangan

F10
NEGARA AJK KESATUAN PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN (KEDAH)
• Mesyuarat AJK
• Menjalankan tugas jawatankuasa biro Pendidikan NUTP Cawangan Kedah
• Urusetia setiap kursus dan seminar NUTP Kedah • Mengikut ketetapan NUTP
• 5 kali setahun
• Ikut ketatapan NUTP

• Sepanjang tahun
• Ikut ketetapan

Tanda tangan guru :

Tarikh : Tanda tangan Pengetua:

Tarikh :

Advertisements

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: